Bohové a náboženství ve Starém světě
Al-Achmal Původně sjednotitel Kašgaje, po smrti zbožštěn. Zanechal po sobě mešhed, soupis zásad a způsobů, jakým se mají správní věřící chovat. Každý z věrných je po smrti přiveden před Al-Achmala, a pokud žil dobrý život a byl dobrým věřícím, Al-Achmal ho přiřadí ke své družině. Mezi lid šíří víru chalífové, Al-Achmalovi kněží. Jednou ze zásad je také šíření víry a zákaz používání magie včetně pronásledování jejích uživatelů. Víra v Al- Achmala je jediným povoleným náboženstvím v Kašgaji a neznámo jak pronikla také do Assuaenu, kde jí vyznávají pouštní kmeny.
Aluthor Bůh počasí. Další informace nejsou známy.
Amon-Súr Víra v Amon-Súra je jediným povoleným náboženstvím v Kortosu. V tomto teokratickém státě vládne patriarcha, který je Amon-Súrovým živoucím zosobněním, a armádu vedou samaři, Amon-Súrovi váleční kneží. Samotný Amon-Súr se podle legend zjevil kortským po té, co upadli pod nadvládu Zulharadu, a vyvedl je do bezpečí do nové země, kde prospívali. Později byl Amon-Súr prohlášen za jediného pravého boha svého lidu a velmi uctíván. Stát je zcela v rukou jeho církve a pro jeho nenávist k magii je v celé zemi tato přísně zapovězena. Důležitou součástí víry je Amon-Súrův věčný boj s drakem Ilandrisem. Kromě Kortosu se víra v Amon-Súra začala šířit do okolí, například do Wallimoru, kde je však tvrdě potlačována. Jiná verze příběhu říká, že Amon-Súr je ve skutečnosti Kalvoerm Sakratas, dlouhověký elf vládnoucí obrovskou mocí, která může lidem připadat božská, jenž předstíráním boha kortské podrobil své vůli.
Arhalan Uctívaný barbary z plání jako bůh koní. Barbaři o Arhalanových slavnostech pořádají závody a vítězný kůň je mu obětován, čímž dosáhne koňské blaženosti. Při tomto úkonu se jeho síla přenese do hříbat, což zajistí silné potomstvo. Kmeni pak obětování zajistí bohovu přízeň.
Bezejmenný bůh Chrám tohoto boha byl vystavěn před dávnými časy v blízkosti Naglinu. Odkud jeho kněží přišli není známo, stejně jako není známo nic o povaze tohoto boha a obřadů konaných v chrámu. Podle legend kněží a jejich nohsledi terorizovali okolní kraj, než jednoho dne Bezejmenný bůh sestoupil z nebes do chrámu a všechny zničil. Dnes je chrám opuštěn a v troskách.
Dača Ctěná barbary z plání jako bohyně vláhy a růstu.
Esklerath Elfí bůh života, cyků, zrození, růstu, plodů a umírání, jež se čtyřikrát ročně proměňuje.
Hamlung Stvořitel a Jeredian Žehnající Zosobnění milujících božstev, dominantní náboženství v Hamilkaru. Věřící jsou rozděleni podle pohlaví, muži uctívají Hamlunga a ženy Jeredian. Hamlung je patronem stromů a Jeredian patronkou zrození a hojnosti. Svatý symbol řádu je Hamlung sázející strom a Jeredian žehnající dítěti.
Harr Ghned Barbarský bůh válečníků, uctívaný v barbarských pláních na severovýchodě. Barbarští válečníci ho uctívají bojem a krveproléváním a věří, že čím lepšími válečníky se stanou a čím větší množství nepřátel pobijí, tím lepšího místa se jim po smrti dostane při bohaté hostině u Harr Ghnedova stolu, kde není nouze o jídlo, ženy a rvačky. To jsou věci, kterých si barbaři cení nejvíc.
Chylš Bůh rozkladu, hniloby a plísně. Je znám spíš ve východních oblastech, kde je obávaným bohem. Zemědělci mu nosí obětiny, aby se vyhnul jejich pozemkům.
Kloga Pekelné stvoření, tvor ženského pohlaví s s nadpozemskou silou zpodobňovaný jako obr s devaterem rohů a posvátným vidlím. Snad se zrodilo z původně smrtelné ženy. Vábilo k sobě zástupy tajných obdivovatelů, až vytvořilo silnou sektu v Hamilkaru, což se stalo v padesátých letech jedenáctého století. Sekta prováděla zvířecí i lidské oběti a také se spolčovala s nemrtvými. Kloga byla údajně zabita roku 1059, co se stalo se sektou po té zůstává neznámo.
Knedlíkové nebe Není to bůh sám o sobě, jedná se o místo, kam přijdou věřící po smrti. Je to místo, kde se bude neustále jen hodovat a popíjet. Jedná se o hobití víru zakořeněnou v některých oblastech Gwendarronu.
Lorak Hreb Barbary z plání uctívaný jako bůh lovu, dopřává bohatý a úspěšný lov.
Marw Hadí bůh. Více není známo.
Nal-dúrin Je to vysoká hora v Ugoldarrském pohoří, pod kterou leží klášter Ugoldarrských mnichů. Mniši ctí horu s věčně bílou čepicí sněhu na vrcholu jako něco čistého a nadpozemského. Mniši žijí v uzavřeném společenstvu a jen zřídka opouštějí klášter. Jejich víra jim zakazuje ženit se a hlavy jim nesmí zdobit ani jediný pramének vlasů, ani jediný vous. Roku 1025 však mniši rozpoutali teror v okolních zemích, byli poraženi, jejich velmistři pobiti a klášter vypleněn. Zda někteří přežili a klášter obnovili není známo.
Nifredil Sluneční bohyně, též zvaná Velká matka. Její chrám v Nurnu patří k nejvýstavnějším ve městě a tamní představená zvaná ‘žhnoucí’ se těší velké úctě a také má velký vliv a světskou moc. Podrobnosti o víře však nejsou jasné.
Pačan Gači Bůh snů uctívaný barbary z plání. Podle barbarských pověstí se z jeho snů zrodil svět. Je vzývaný především šamany, kteří si předávají pradávnou tradici výkladu snů. Poskytuje sny a vize, o nichž barbaři věží, že je vedou životem a sdělují jim vůli bohů.
Santhor Jedná se o kult proměněnců pocházející odněkud z východu. Takzvaná Santhorova krev je silný jed, který u humanoidů způsobuje ztrátu vůle a schopnost proměňovat se v nějaké zvíře, často však také smrt. Tito proměněnci jsou pak zcela oddáni příkazům kultu a věří, že věrnou službou Santhorovi získají schopnost proměny v silnějšího jedince. Santhorův kult se na západě objevil v oblasti Maghrebu, který po nějaký čas ovládal, a stále tam přežívá, přestože je pronásledován.
Sep Supí bůh, bůh smrti a rozkladu, ctěný barbary z plání. Barbaři mu nechávají zbytky jídla zahazujíce je mimo vesnice, aby se na nich najedli mrchožrouti. Věří, že tím se bůh a jeho služebníci nasytí a nechají je na pokoji.
Silhav Říční bůh, patron úrody a života, ochránce města Delen Dolu.
Skraath Šestiruký bůh pomsty. Je jedním z nejvýše postavených bohů v náboženství nordwaithských barbarů.
Skrekh Znám také jako Skregh či Achrabat, patron všech šejdířů a podvodníků. Uctívají ho podvodníci a zločinci po celém světě, a on jim za to dává nadpřirozené schopnosti napomáhající vyklouznout z každé pasti a dokončit své kejkle, neboť s každým uskutečněným podvodem jeho moc roste. Jeho pomoc však není zadarmo a každý věřící musí klamat a podvádět stále více plně ovládán šejdířským bohem a ztrácí vlastní vůli.
Smrken Duch lesa a stromů uctívaný některými druidy a lidmi souznícími s přírodou. Víra má zřejmě ohnisko v Armidenu.
Sukurus Přírodní bůh planin, lesů a počasí uctívaný barbary z plání. Barbaři věří, že to on zajišťuje příznivé podmínky pro chov, pěstování rostlin a hojnost zvěře k lovu.
Swonna Tato bohyně je patronkou o ochránkyní Kamenného ostrova, který ji má dokonce v erbu. Její hlavní chrám stojí na Malém ostrově, který nyní patří Erkrachtu, je však nyní už dávno opuštěný a zchátralý. O její přesné funkci a uctívání se nic neví, ale proslýchá se, že si žádá krvavé oběti malých dětí. Ty však nejsou na Kamenném ostrově doloženy, takže tyto praktiky možná provádějí jen některé sekty.
Urg’huul Nestvůrná obluda z temnot. Jeho nestvůrné tělo připomíná znetvořeného chapadlovce, který nabývá a bují z potravy, již pozře. Prý může procházet prostorem a časem podle přání nebo možná dle toho, kdy a kde je přivoláno na svět. Jeho uctívači ho velebí a nosí mu obětiny. K jeho objevení dochází na různých místech, podle zpráv se tak stalo v devátém století v Mubarrathu a v jedenáctém v Nabatelu. Jeho uctívači věří, že je stvořitelem všeho a pánem smrti, který odešel, ale vrátí se a nastolí nový řád, kterému bude vládnout.
Zun Bůh zákona a řádu. Rozkvět náboženství sahá do doby, kdy se šířila civilizace na úkor pustiny a země začaly tvořit vlastní zákony. Obyvatelé rádi uctívali boha chránícího je před chaosem číhajícím doslova za humny, a zákonodárci rádi své zákony vydávali za posvěcené bohem. Snaha o prosazení řádu se ovšem později zvrhla za vyhlášení boje všemu chaosu, přičemž za nástroj chaosu byla prohlášena také magie. Tak došlo na několika místech k nárůstu čarodějnických procesů, kdy se jako trest používalo upálení očistným plamenem. Nejznámější středisko těchto procesů bylo v Mallikornu, kde byla víra v Zuna velmi rozšířena, a to s různou intenzitou v průběhu osmého a devátého století. Možná i díky tomuto pronásledování, často nevinných, víra ztratila podporu mas i vládců a postupně upadala. Náboženství je však stále rozšířeno, k Zunovi se nadále obracejí o pomoc lidé, kterým se děje bezpráví. Zunovi kněží na mnoha místech zastávají úlohu právníků a soudců, případně rádců či správců nejrůznějších vladařů a lenních pánů.
Živa Bohyně úrody, růstu a plodnosti. Je ctěna především zemědělci a chovateli, neboť poskytuje hojnost. Jedna z oficiálních bohyň gwendarronského království.